Publicerad: 18 maj 2020

Fråga och svar

Hur ska arbetsgivaren agera vid ett eventuellt skyddsstopp?

(Uppdaterad: 18 maj 2020)

SKR:s rådgivning är att respektera ett skyddsstopp i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande.

I skedet före ett eventuellt skyddsstopp är det viktigt att ta frågor och farhågor från skyddsombuden på stort allvar och snarast möjligt boka en träff/överläggning med fackliga företrädare/skyddsombud för genomgång av arbetsmiljö och förebyggande arbete i syfte att undvika omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa vid exempelvis risk för smittspridning av Covid-19.

Se över om det finns behov av förändringar av bemanning, utrustning eller utbildning.
Behoven kan vara mer eller mindre angelägna. Gör en riskbedömning utifrån arbetsmiljölagen och dokumentera den.

Vid behov av förändringar som rör verksamheten, gör en planering som förankras med fackliga organisationer och skyddsombud före beslut. Informera alla berörda fackliga organisationer.

Arbetsmiljöverket beslutar om ett förbud (verket tvingar arbetsgivaren att sluta med något som inte är tillåtet) eller ett beslut om att inte förbjuda arbetet. I det fall Arbetsmiljöverket beslutar om att inte förbjuda arbetet kan arbetsgivaren direkt återuppta arbetet.

Både du som arbetsgivare och skyddsombudet kan överklaga ett beslut från Arbetsmiljöverkets. Om det finns ett huvudskyddsombud är det de som har rätt att överklaga.

Föreskrifter från Arbetsmiljöverket om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Några råd för hur arbetsgivare bör agera om ett skyddsombud beslutat om skyddsombudsstopp för arbete på grund av smittspridning:

  • Respektera skyddsombudets beslut. Kontrollera att ombudet anmälts till arbetsgivaren på ett korrekt sätt.
  • Ta omedelbart kontakt med skyddsombudet, red ut eventuella oklarheter kring vilket arbete som avbrutits och vilka villkor som ställs för att arbetet kan återupptas.
  • Ta omedelbart kontakt med Arbetsmiljöverket.
  • Förbered er inför Arbetsmiljöverkets kontakt och inspektion genom en tydlig beskrivning av verksamheten och vilken typ av omsorg som bedrivs, hur det systematiskt arbetsmiljöarbetet bedrivs och återspeglas lokalt samt hur det förebyggande arbetet kring hantering av smittrisker bedrivs. Tydliggör vilka riktlinjer och rutiner som gäller för verksamheten utifrån Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets och regionens/kommunens riktlinjer, rutiner och föreskrifter samt hur dessa praktiskt efterlevs i verksamheten genom tydliga instruktioner till personalen samt genom uppdaterade riskbedömningar utifrån vårdmoment, sjukdomsbild samt förändringar av symtom hos brukare och patienter.
  • Dokumentera gjorda insatser och beslut, till exempel om skyddsombudet återkallat sitt beslut, och anmäl ärendet till ansvarigt arbetsgivarorgan, till exempel aktuell nämnd, och till samverkansgruppen.

SKR:s information kring tillsyn av Arbetsmiljöverket

Skyddsombudsstopp, Arbetsmiljöverket

Kontaktuppgifter Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket kan nås på telefon 010-730 90 00 (vardagar 08.00- 16.30) eller via deras hemsida.

www.av.se

Jourtelefon: 08-737 15 55 (vardagar kl.16.30 - 08.00 samt lördagar och söndagar)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!