Publicerad: 17 mars 2020

Fråga och svar

Vad kan arbetsgivaren göra i samband med att en medarbetare ska komma tillbaka till arbetet efter en resa i ett land med pågående smittspridning av Covid-19?

Uppdaterad: 17 mars 2020

Råd från myndigheter om resa

Folkhälsomyndigheten och UD följer händelseutvecklingen kontinuerligt och tillhandahåller råd i samband med resor. De uppdaterar riskbedömning och rekommendationer löpande och arbetsgivare bör ta del av myndigheternas bedömningar.

Folkhälsomyndigheten

Utrikes­departementet

Arbetsgivaren bör prata med medarbetaren innan denna återvänder till arbetsplatsen och göra en riskbedömning. Vid misstanke om smitta hos arbetstagaren eller anhörig, bör arbetsgivaren hänvisa medarbetaren att genast kontakta 1177 Vårdguiden telefonledes för vidare information, arbetstagare med misstänkt smitta ska inte hänvisas till vårdcentral eller akutmottagning.

Möjlig avstängning för att förhindra att smitta sprids

Ur ett arbetsrättsligt perspektiv har arbetsgivaren möjlighet att stänga av arbetstagaren för att förhindra att smitta sprids med stöd av AB § 10 mom.4. Arbetsgivaren kan besluta om sådan åtgärd även om beslut av smittskyddsläkare inte föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning. Under sådan avstängning behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna, mer information om det i Cirkulär 20:06.

Arbetsgivaren kan, oberoende av medarbetarens hälsotillstånd, om arbetsgivaren ändå finner skäl därtill komma överens med medarbetaren om att medarbetaren kan arbeta hemifrån eller annan plats. I de fall det inte finns möjlighet att arbeta hemifrån eller annan plats kan arbetsgivaren ändå föreslå att medarbetaren stannar hemma under viss tid. Lön och andra anställningsförmåner utgår som vanligt i bägge fallen.

Notera även att det inte krävs överläggning med berört fackförbund innan sådan avstängning sker, mer information om det i Cirkulär 20:11.

Avstängning enligt Allmänna bestämmelser berörs även i fler frågor här nedan.

Cirkulär 20:06 - Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott

Cirkulär 20:11 - Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!