Publicerad: 17 mars 2020

Fråga och svar

Kan arbetsgivare neka att bevilja semester när det gäller resor till områden som är smittdrabbade av Covid-19?

Uppdaterad: 17 mars 2020

Arbetstagaren ansöker om semester men det är arbetsgivaren som bedömer om det finns möjlighet att bevilja semester utifrån verksamhetsskäl. I en situation då verksamheten är hårt ansträngd och det finns svårigheter att få bemanningen att räcka till kan arbetsgivaren behöva vara restriktiv med beviljande av ledigheter.

Omständigheten att arbetstagare avser resa till smittdrabbat område utgör i sig inte skäl för att neka begärd semesterledighet.

Om arbetstagaren ändå avser att åka till ett sådant område bör arbetsgivaren informera om vilka risker detta medför, se frågan: Vad kan arbetsgivaren göra när en arbetstagare avser att resa till område som UD avråder från att resa till?

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!