Publicerad: 19 maj 2020

Frågor och svar minderåriga och feriearbete/praktik

Kan minderåriga (under 18 år) arbeta eller praktisera där det finns smitta eller risk för smitta av Covid-19? (Uppdaterad: 15 juni 2020 )

Föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03) gäller allt arbete som minderåriga utför. Arbetet ska vara yrkesmässigt och inte föreningsverksamhet, fritids- eller hobbysysselsättning. Ungdomar, det vill säga minderåriga som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret, får normalt ha ett ofarligt arbete.

Riskbedömning, introduktion och handledning

Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö ställer generellt krav på att arbetsgivare som tar emot praktikanter och sommarjobbare ska riskbedöma arbetsmiljön. En arbetsgivare eller praktikgivare ska även se till att den minderåriga får en introduktion. Introduktionen ska innehålla information om arbetsuppgifter och risker. Som arbetsgivare ska du också informera skyddsombud om de arbetsuppgifter den minderåriga ska genomföra samt utse en handledare åt den minderåriga. Handledaren ska ha erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna.

Inget arbete inom vård, äldreomsorg, funktionshinderområdet eller förskola när det finns konstaterad eller misstänkt covid-19

Minderåriga ska inte utföra arbetsuppgifter inom vård, äldreomsorg, funktionshinderområdet eller förskolan om det finns patienter, brukare eller barn med konstaterad eller misstänkt covid-19. Det är upp till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att, utifrån en riskbedömning, säkerställa att den minderårigas arbetsuppgifter inte innebär risk för kontakt med det nya coronaviruset utöver den risk som finns i samhället generellt under pågående pandemi med allmän smittspridning. Arbetsmiljöverket har nyligen ändrat sin information om minderåriga i vård, äldreomsorg, funktionshinderområdet och förskolan.

Unga i arbetslivet, Arbetsmiljöarbetet

Arbetstider för minderåriga, Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (PDF, nytt fönster)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!