Publicerad: 27 mars 2020

Fråga och svar

Vad gäller nu vid inlämnande av läkarintyg för arbetstagare?

(Uppdaterad: 27 mars 2020)

Arbetsgivarna i kommuner och regioner kan med stöd av den kollektivavtalsreglering i (Allmänna bestämmelser § 28 mom.2) redan besluta att avstå från att kräva läkarintyg från arbetstagaren.

Regeringen har tidigare lämnat förslag till ändring i sjuklönelagen som innebär att under en tillfällig period upphävs kravet på inlämnande av läkarintyg under hela sjuklöneperioden, för samtliga och vid samtliga diagnoser. Den tillfälliga perioden ska gälla från 13 mars.

Försäkringskassan har även beslutat att från och med den 27 mars behöver inte personer som ansöker om sjukpenning lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan direkt vid ansökan om sjukpenning. (Vanligtvis vid dag 15 i sjukperioden). I ansökningar om sjukpenning som inte styrks av ett läkarintyg kommer tillfälliga beslut att fattas och Försäkringskassan kan komma att vid behov i efterhand begära in kompletteringar.

Huvudorsaken till förslag och beslut här ovan är att sedvanligt utfärdande av intyg kommer att orsaka en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en situation där resurserna redan är hårt ansträngda. Det finns också en risk för smittspridning om ett stort antal personer ska uppsöka vården för att få intyg.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!