Publicerad: 1 juni 2020

Regionanställd personal 2019

Här redovisas uppgifter från 2019 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i regioner.

Uppgifterna avser anställda under november 2019.

Tabeller Regionanställd personal 2019

Bilagor

Definitioner och begrepp

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!