Publicerad: 31 mars 2020

Kommunal personal 2018

Här redovisas uppgifter från 2018 års personalstatistiska undersökning i tabellform. Tabellerna ger en övergripande beskrivning av personalen i kommuner och kommunalförbund.

Uppgifterna avser anställda under november 2018. Tabellerna nedan är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Rikstabeller

Kommunvisa tabeller

Bilagor

Bilagorna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Tidigare års redovisningar

Kommunal personal 2017

Informationsansvarig

  • Annica Isacsson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!