Publicerad: 28 augusti 2020

Fråga och svar

Vilket verksamhetsområde ska medarbetare på regionens medicinska service redovisas under?

Medicinsk service (RS 940) ska redovisas under Hälso- och sjukvård totalt. I de fall den medicinska servicen kan kopplas direkt till någon av hälso- och sjukvårdens delverksamheter ska den även redovisas där.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!