Publicerad: 14 februari 2019

Fråga och svar

Vilket verksamhetsområde ska medarbetare på regionens allmänna service och fastighetsförvaltning redovisas under?

Om medarbetarna på allmän service eller fastighetsförvaltning kan knytas till någon av de i beräkningsstödet angivna verksamheterna, till exempel specialiserad somatisk vård, läggs de under det området.

Om de däremot jobbar övergripande inom regionen (eller de olika enkätsvaren inte går att skilja ut) tar ni inte med resultaten i delområdena utan bara i totalen för regionen.

Om de jobbar inom olika delar av, men aldrig utanför, hälso- och sjukvården, läggs resultaten både på regionen totalt och hälso- och sjukvård totalt.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot