Publicerad: 28 augusti 2020

Fråga och svar

Vilket verksamhetsområde ska medarbetare på kommunens eller regionens kansli redovisas under?

I det Kommunala räkenskapssammandraget RS nycklas oftast gemensamma kostnader ut på delverksamheterna, men när det gäller enkätsvaren i HME går det inte att göra på samma vis.

Ett exempel: Om medarbetarna på utbildningsförvaltningens kansli kan knytas till någon av de angivna verksamheterna, till exempel grundskola, läggs de under det området. Om de däremot jobbar övergripande inom utbildningsområdet (eller de olika enkätsvaren inte gå att skilja ut) tar ni inte med resultaten i delområdena utan bara i totalen för kommunen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!