Publicerad: 28 augusti 2020

Fråga och svar

Vilka svar ska redovisas under ”Kommunen totalt” eller ”Regionen totalt”?

Alla medarbetare redovisas på kommunen eller regionen totalt (beroende på vad det avser). Det vill säga både de som går och de som inte går att placera i en specifik verksamhetsundergrupp redovisas på totalen.

SKR eller RKA kan på central nivå inte slå ihop grupperna till en totalsiffra eftersom det då skulle bli ett ovägt medelvärde av alla verksamheter i kommunen eller regionen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!