Publicerad: 28 augusti 2020

Fråga och svar

Var ska chefernas svar redovisas?

Chefer ska, om möjligt, vara med i undersökningen och redovisas under det verksamhetsområde där de är verksamma. Går det inte att koppla till något enskilt område så läggs det under kommunen eller regionen totalt. Chefer hanteras alltså på samma sätt som andra medarbetare.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!