Publicerad: 28 augusti 2020

Fråga och svar

Hur motiveras den valda verksamhetsindelningen?

Verksamhetsindelningen är gjort med utgångspunkt i att HME ska gå att jämföra med övriga nyckeltal i Kolada. Grundprinciperna för indelningen är hämtade från Kommunala räkenskapssammandraget (RS) och utgår från hur ekonomin i verksamheten redovisas.

I stora drag gäller den även redovisningen av verksamhetsresultat, till exempel i form av nyckeltal i Öppna jämförelser eller Kolada. Det är viktigt att redovisningen av resultat avseende ekonomi, personal (HME) och verksamhet går att koppla ihop och analysera tillsammans. Indelningen harmonierar även med SKR:s partsgemensamma lönestatistik, novemberstatistiken, som också bygger på RS-indelningen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!