Publicerad: 14 februari 2019

Fråga och svar

Var ska svaren redovisas för de medarbetare som är anställda inom flera olika verksamheter?

Medarbetare som har samma andelar av sin anställning på flera verksamhetsområden, till exempelvis 50/50, redovisas förslagsvis på de bägge verksamhetsområdena. Medarbetare som har merparten av sin anställning på ett verksamhetsområde redovisas endast där.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!