Publicerad: 28 augusti 2020

Fråga och svar

Varför ska svaren redovisas könsuppdelat?

Generellt ska all statistik som går att könsuppdela på ett relevant sätt uppdelas. Blir någon grupp så liten att svaren kan härledas till enskilda personer, och därmed bli integritetskränkande, går det att bara redovisa ena könet eller endast redovisa totalen.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!