Publicerad: 28 augusti 2020

Fråga och svar

Hur många individer måste ingå i respektive undergrupp (könsuppdelat inom en verksamhet) för att svaren ska kunna redovisas utan att bli integritetskränkande?

SKR och RKA gör inte några kvalitetssäkringar eller granskningar av materialet. Det ansvaret vilar på respektive uppgiftslämnare. På uppgiftslämnaren vilar även ansvaret för att inga uppgifter redovisas som kan härledas till enskilda personer och därmed vara integritetskränkande.

De lokala principer som gäller hos varje enskild arbetsgivare för hur små undergruppers svar som bör redovisas i medarbetarenkäter gäller även vid hantering av HME-enkäten.

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!