Publicerad: 28 augusti 2020

Fråga och svar

Hur gör man för att publicera resultatet i databasen Kolada?

Grundläggande är att resultaten från undersökningen är uppdelade på kön och verksamhet. Nästa steg är att hämta beräkningsmallen från kolada.se och mata in resultatet i excel-filen enligt anvisningar. En kopia av filen skickas sedan till inmatning@kolada.se och märks HME i mejlets ämnesfält.

Beräkningsmall för inmatning av resultat

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!