Publicerad: 16 april 2019

Fråga och svar

Hur gör man för att publicera resultatet i databasen Kolada?

Grundläggande är att resultaten från undersökningen är uppdelade på kön och verksamhet. Nästa steg är att hämta beräkningsmallen från kolada.se och mata in resultatet i excel-filen enligt anvisningar. En kopia av filen skickas sedan till inmatning@kolada.se och märks HME i mejlets ämnesfält.

Beräkningsmall för inmatning av resultat

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!