Publicerad: 28 augusti 2020

Fråga och svar

Hur genomförs en HME enkätundersökning?

Genomförandet ansvarar den enskilde arbetsgivaren (kommunen eller regionen) själv för. Oftast görs det tillsammans med leverantören av den ordinarie medarbetarenkäten.

SKR och RKA bidrar med frågebatteriet, support, publicering i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samt visst analysstöd.

Hållbart medarbetarengagemang i kommuner och regioner, HME modell och användaranvisningar (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!