Publicerad: 28 augusti 2020

Enkätfrågor HME

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning.

Motivation

1a. Mitt arbete känns meningsfullt

1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet

Ledarskap

2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser

2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare

2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete

Styrning

3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål

3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

HME-enkäten på engelska

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Örjan Lutz
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!