Inom vilka branscher finns de bästa jobbmöjligheterna under de närmsta fem åren?

Svar (visas efter alternativ valts)

Enligt Arbetsförmedlingen väntas jobbmöjligheterna vara som bäst inom hälso- och sjukvård samt pedagogiskt arbete under de närmaste fem åren. Störst konkurrens om jobben finns inom branschen försäljning, inköp och marknadsföring samt kultur, media och design.

Källa: Arbetsförmedlingen