Hur har medelåldern bland de anställda i kommuner och regioner förändrats sedan 2010?

Svar (visas efter alternativ valts)

Antalet yngre anställda har ökat sedan 2010. 2018 var medelåldern i kommunen och regioner cirka 45 år.

Källa: SKR