Höstterminen 2018 började 3 700 ungdomar vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Hur stor andel var killar?

Svar (visas efter alternativ valts)

Cirka 30 % av de som började vård- och omsorgsprogrammet 2018 var killar. Det är en stor ökning jämfört med 2016 då andelen killar var 20 %. För tio år sedan var 15 % av ungdomarna på vård- och omsorgsprogrammet killar.

Källa: Skolverket