Det framställs ibland som att det finns en flykt från yrket sjuksköterska. Hur många av de utbildade sjuksköterskorna jobbar kvar ”i branschen” (som sjuksköterska eller inom vård- och omsorgsbranschen)?

Svar (visas efter alternativ valts)

Till skillnad från vad som ibland förmedlas i media så arbetar 9 av 10 sjuksköterskor kvar inom vård- och omsorgsbranschen. Och så har det sett ut sedan 80-talet. Att tala om en flykt från yrket sjuksköterska stämmer alltså inte. Det är dock fler sjuksköterskor som jobbar som vårdutvecklare eller chefer än tidigare. Den tiondel som jobbar ”utanför branschen” är ofta lärare på universitet, högskola eller vård- och omsorgsprogrammet.

Källa: SCB och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitik (IFAU)