Vad var medianlönen för en lärare i kommunen 2018?

Svar (visas efter alternativ valts)

Lärare är en av de yrkesgrupper som arbetsgivarna har satsat mycket på under senaste åren. I november 2018 var medianlönen för en lärare (grund- och gymnasie) 35 500 kronor. Enligt Medlingsinstitutet är lärare, sjuksköterskor och undersköterskor de yrkesgrupper som haft den bästa löneutvecklingen på arbetsmarknaden under perioden 2014–2017.

Källa: SKR och Medlingsinstitutet