84 % av männen på svensk arbetsmarknad jobbar i privat sektor. Var jobbar majoriteten av kvinnorna?

Svar (visas efter alternativ valts)

Många tror att majoriteten av kvinnorna på svensk arbetsmarknad jobbar i kommuner och regioner. Så är inte fallet. 56 % av kvinnorna på arbetsmarknaden jobbar inom privat sektor. I kommuner jobbar 29 % av kvinnorna och i regioner 9 % av kvinnorna. 6 % av kvinnorna jobbar i statlig sektor.

Källa: SCB