63 % av de som jobbar inom privat sektor tycker att de har ett mycket meningsfullt arbete. Hur många av de anställda inom kommuner och region anser att deras jobb är mycket meningsfullt?

Svar (visas efter alternativ valts)

80 % av medarbetarna i kommun och region tycker att deras jobb är mycket meningsfullt. Det är betydligt fler än vad som gäller på arbetsmarknaden i stort. I kommuner och regioner får du med andra ord ett meningsfullt jobb!

Källa: Arbetsmiljöverket