För fem år sedan arbetade cirka 960 000 personer i kommuner och regioner. Hur ser det ut idag?

Svar (visas efter alternativ valts)

Antalet personer som vill jobba i kommuner och regioner har ökat för varje år. Idag jobbar totalt cirka 1,2 miljoner personer i kommuner och regioner. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av alla på arbetsmarknaden.

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR)