Vilka personalgrupper i kommuner och regioner stannar kvar längst i arbete?

Svar (visas efter alternativ valts)

2017 var lärare den yrkesgrupp i kommuner som stannar kvar längst i arbete, i genomsnitt till 64,5 års ålder (avgångsålder*). I regionerna är avgångsåldern högst för läkare på 65,1 år. Avgångsåldern har ökat årligen sedan 2010.

Källa: SKR

*Avgångsåldern visar genomsnittsåldern på de personer över 60 år som lämnat kommunsektorn.