Tillsvidareanställning (eller ”fast anställning”) är den vanligaste anställningsformen i Sverige. Vilken bransch har högst andel tidsbegränsat anställda (anställda under en begränsad tid)?

Svar (visas efter alternativ valts)

2017 var andelen tidsbegränsat anställda som högst inom hotell- och restaurang. Branscherna bygg och tillverkning har den lägsta andelen. Vård och omsorg samt handel ligger strax över genomsnittetför alla branscher, som är 16 %.

Källa: SCB