43 % av personer mellan 25–64 år i Sverige har en eftergymnasial utbildning. Hur ser det ut bland anställda i regionerna?

Svar (visas efter alternativ valts)

Anställda inom kommuner och regioner är mer utbildade än befolkningen i stort. 70 % av de anställda i regionerna har en eftergymnasial utbildning. För kommunerna är motsvarande siffra 46 %.

Källa: SCB och Kolada