Vilket är Sveriges vanligaste yrke?

Svar (visas efter alternativ valts)

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke. 2017 var 136 000 personer anställda som undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden. Grundskollärare är den näst största yrkesgruppen i Sverige med 104 000 personer.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)