Vad kan du om jobben i välfärden? Testa dina kunskaper här!

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden. I kommuner och regioner bygger du samhällen, räddar liv, hjälper barn till världen, lär elever att läsa eller bidrar till att äldre får en värdig ålderdom. Vad kan du om välfärdsjobben? Testa dina kunskaper och utmana dina vänner!