Publicerad: 4 juni 2020

Podcast om välfärdens kompetensförsörjning

I varje avsnitt berättar en kommun eller en region hur de arbetar för att möta nya behov och för att hitta rätt medarbetare, få dem att utvecklas och räcka till.

Podden vänder sig till dig som arbetar med eller är intresserad av välfärdens kompetensförsörjning. Tredje avsnittet handlar om att arbeta på nya sätt och använda kompetens rätt.

Avsnitt 3: Använd kompetens rätt i vården – vad innebär det egentligen?

Hälso- och sjukvården, liksom välfärden i stort, står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och äldre ökar betydligt mer än antalet personer i arbetsför ålder. Det krävs en rad åtgärder på olika nivåer för att möta kompetensutmaningen. En av dessa åtgärder handlar om att arbeta på nya sätt och använda kompetens rätt. Men vad innebär det egentligen?

I det här avsnittet förklarar Carin Renger, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), hur vi kan utveckla arbetssätt och använda kompetens rätt i vården. Dessutom får vi höra Åsa Celander, vårdenhetschef för förlossningskliniken i Hudiksvall, beskriva vad som hände när hon och hennes chefskollegor började utmana gamla arbetssätt för att råda bot på de växande vårdköerna.

Johan Ellegård, som tidigare jobbade som avdelningschef på kirurgiska akutvårdsavdelningen i Trollhättan, berättar hur de på avdelningen fick en bättre arbetsmiljö och patienterna en högre vårdkvalitet, när de bland annat såg över teamets sammansättning och började fördela arbetsuppgifter på ett nytt sätt och mellan olika yrkesgrupper.

Strategier för att använda kompetens rätt

Det finns en rad strategier för att ställa om och möta framtidens behov av hälso- och sjukvård. Genom att utveckla arbetssätt, exempelvis genom att ompröva vem som gör vad och fördela arbetsuppgifter och roller på nya sätt, finns möjligheter att öka kvalitet och effektivitet i vården.

SKR:s rapport "Utveckla arbetssätten" visar på en rad framgångsfaktorer:

  • Involvera patienterna och utgå från deras behov.
  • Se kompetenser.
  • Lära av andra men utforma lokala lösningar.
  • Jobba med små förbättringscykler.

Utveckla arbetssätten

Avsnitt 2: Kompetensmodell hjälper chefer att utveckla medarbetare

Att kunna utvecklas på jobbet och göra karriär är viktigt – både för individen men också för att utveckla verksamheten. Hur gör man karriär i välfärden? Hur kan man jobba med att visa och utveckla karriärvägar för sina medarbetare? Och vad innebär det för medarbetares motivation och engagemang?

I det här avsnittet besöker vi Göteborg stad där vi bland annat får möta processledaren som var med att införa kompetensmodellen i äldreomsorgen och en undersköterska som har gjort karriär i äldreomsorgen. Medverkande i avsnittet är processledare Margareta Häggström och undersköterskan Anneli Alvestorm.

Avsnitt 1: Ungdomsmottagning online når ut till fler

I det här avsnittet får vi träffa medarbetare på UM Skåne online som tidigt såg behoven av att öka tillgängligheten genom att finnas där de unga finns - på nätet. När UM Skåne online sjösattes 2017, som ett komplement till den fysiska mottagningen, blev det snabbt en succé.

Genom en videochatt får de unga rådgivning av en barnmorska, kurator eller sjuksköterska. Om prover behöver tas, bokas en tid på en mottagning. På sikt kommer online-verksamheten avlasta de fysiska mottagningarna och minska köerna. Men även om det går att se flera vinster har arbetet varit långt från oproblematiskt.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!