Publicerad: 13 maj 2019
Bild för att visa steg 6 i workshopen

Summera, klargör och avsluta

Nu är ni framme på det sista steget i workshopen.

Som workshopledare är det viktigt att knyta ihop säcken och berätta vad som händer i nästa steg.

Summera workshopen

Berätta i stora drag vad ni kommit fram till, vilka strategier som är prioriterade och hur ni ska ta er an dessa.

Klargör vad som händer

Berätta för deltagarna vad som kommer att hända med dokumentationen av workshopen och vad som blir nästa steg i arbetet med rekryteringsstrategierna. Redogör också för vem eller vilka som är ansvariga för fortsättningen och hur tidplanen för arbetet ser ut.

Avsluta

För att runda av workshopen, avsluta med en kort utcheckningsövning. Till exempel gå varvet runt och säg några ord om hur man ser att man själv skulle kunna bidra i det fortsatta arbetet.

Hänvisning Powerpoint

Under steg 6 används sidan 31.

Nästa steg

Jobba vidare med strategierna i er organisation. Under Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben finns tips på material att läsa, verktyg att använda och exempel på hur andra arbetar med strategierna.

Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!