Publicerad: 13 maj 2019
Bild för att symbolisera steg 4 i workshopen

Gruppövning

När deltagarna ni samlat er bakom utmaningarna som finns i er organisation är det dags att börja prioritera strategierna.

Syftet med denna del är att samtala i mindre grupper om vilken eller vilka strategier ni ser som mest prioriterade att arbeta vidare med i er organisation.

Det finns flera olika övningar som ni kan använda för att göra detta. Vilken övning ni väljer beror på hur stor gruppen är och vad som passar er bäst.

Förslag på övning – fyrfältaren

Använd en fyrfältare i smågrupper. Deltagarna kan resonera kring vilken/vilka av strategierna som har stor potential eller liten potential och är svåra eller lätta att genomföra för att möta kompetensförsörjningsbehovet i er verksamhet. Ladda ner material nedan.

Fyrfältaren (PDF, nytt fönster)

Så här kan denna övning gå till:

  • Dela in deltagarna i grupper om 4–5 personer.
  • Dela ut papper med ”Fyrfältaren” och några post-it-lappar till varje grupp.
  • Låt varje grupp diskutera de nio strategierna – en strategi i taget, och hur de skulle vilja placera ut strategierna i fyrfältaren. Strategins namn skrivs på notislapparna och placeras ut. Försök att placera ut alla strategier.
    • Notering: Några av strategierna kanske ni redan arbetar mycket med, medan andra inte alls. Det spelar ingen roll. Det kan handla om att växla upp eller förändra arbetet med vissa strategier medan det för andra strategier kan handla om att starta upp nya projekt.
  • När fyrfältaren är klar plockar workshopledaren ut de strategier som placerats i det högra översta hörnet i samtliga grupper, det vill säga stor potential och lätt att genomföra.

Hänvisning Powerpoint

Under steg 4 används sidan 28.

Andra förslag på dialogmetoder

På SKL:s hemsida Dialogguiden finns 37 olika metoder för dialog listade. Metoderna bygger främst på dialog med medborgare men kan också fungera för dialog inom en organisation. I listan går det att hitta hur man kan jobba med allt från Dialogcafé och Fokusgrupp till Framtidsverkstad och Hinderverkstad.

Dialogguiden

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!