Publicerad: 2 december 2019
Bild för att symbolisera steg 3 i workshopen

Lär känna rekryteringsstrategierna

Vad kan göras för att möta rekryteringsbehovet? Gå igenom de strategier som SVJ tagit fram.

SKR har tagit fram nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen. Strategierna finns inlagda i powerpointen med anteckningar. Powerpointen innehåller följande:

  • Bild över alla nio strategier med anteckningar
  • Bilder som kortfattat beskriver varje strategi. Till varje bild finns också utförliga anteckningar om vad strategierna innebär.
  • En informationsfilm om de närmaste årens stora rekryteringsutmaningar och vilka möjligheter de innebär.

Välj de bilder som du vill och behöver visa och ta bort resten.

SKR har även tagit fram en informationsfilm om de närmaste årens stora rekryteringsutmaningar och vilka möjligheter de innebär.

Hur har andra jobbat med strategierna?

På Sveriges Viktigaste Jobb kan du läsa och få inspiration om hur andra har arbetat med strategierna. Lyft in de exempel som du tycker passar bra. Kanske finns det goda exempel från er organisation som passar bra att visa?

Lärande exempel om kompetensförsörjning

Hänvisning Powerpoint

Under steg 3 används sidorna 13-27.

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!