Publicerad: 2 december 2019
Bild för att symbolisera steg 2 i workshopen

Bakgrund

För att skapa en gemensam grund, presentera rekryteringsutmaningen.

Rekryteringsbehoven i ett nationellt perspektiv

Det kan vara bra att börja med att sätta rekryteringsbehovet i ett större sammanhang. I powerpointpresentation hittar du bilder och tillhörande anteckningar om:

  • Den demografiska utvecklingen i olika åldersgrupper fram till 2028
  • Den demografiska utveckling i olika åldersgrupper per län fram till 2028
  • Rekryteringsbehovet av antalet anställda totalt fram till 2026
  • Rekryteringsbehov av antal anställda utifrån verksamhet fram till 2026

Mer information finns i SKR:s Rekryteringsrapport från 2018.

Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden – Rekryteringsrapport 2018

Rekryteringsbehoven lokalt – hur ser det ut i er organisation?

Sammanställ information om hur rekryteringsbehoven ser ut i er kommun eller region. Om det finns en befolkningsprognos för din kommun/region är det en bra utgångspunkt. I Kolada finns information om befolkningens ålder, sjukfrånvaro, resultatet från årets Hållbart medarbetarengagemang (HME), antal nyrekryteringar och avgångar för er kommun/region samt mycket mer.

Kolada

Lägg in den viktigaste informationen i presentationen. Försök dra några slutsatser om hur er organisation eller verksamhet kommer att påverkas av den demografiska utvecklingen. Tänk också på avgränsningen i detta steg och försök prioritera de största utmaningarna.

Vad gör ni idag för att möta rekryteringsbehovet?

Innan ni går vidare till att prata om hur ni ska ta er an rekryteringsutmaningen är det bra om deltagarna har en uppfattning om vad som görs i er organisation idag för att möta rekryteringsutmaningen.

Gör en kort inventering om pågående projekt och initiativ i kommunen eller regionen, på förvaltningsnivå och/eller i verksamheten för att möta rekryteringsutmaningen. Fokusera på stora projekt och initiativ.

Sammanfatta informationen till några punkter i powerpointpresentationen.

Hänvisning i Powerpoint

Under steg 2 används sidorna 4-12.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!