Publicerad: 3 juni 2019
Bild för att symbolisera steg 1 i workshopen

Introduktion

Börja med att presentera syfte och mål med workshopen.

Beroende på gruppens storlek och hur bekanta deltagarna är med varandra kan det även vara lämpligt med presentationsrunda och en check-in-övning.

Check-in-övning

Det kan vara bra att starta en workshop med att vara här och nu. Det kan både bidra till att höja energin, skapa trygghet och engagemang hos deltagarna. Vilken övning som är lämplig beror på vad som är målet – väcka deltagarnas kreativitet, skapa bra stämning eller lära känna varandra bättre samt vilka deltagarna är. Här följer några förslag på övningar som kan användas.

Tvärtom-övning

Gör en tvärtom-övning där ni vänder på frågan ni vill ha svar på. Till exempel ställer ni frågan ”hur får vi en riktigt misslyckad workshop?”. Var och en berättar sedan vad de tycker kan bidra till att skapa en misslyckad workshop. Detta kan göras i mindre grupper eller genom att gå varvet runt.

Rita av varandra

Denna ritövning passar bra när inte alla i gruppen känner varandra så väl och man vill skapa en mer lättsam stämning. Övningen går ut på att man sitter i par och under cirka tre minuter ritar av varandra utan att titta på pappret eller släpper pennan från pappret. När tiden är klar visar man upp resultatet för varandra.

Byta namn

Här får deltagarna börja med att röra på sig. När de möter någon så presenterar de sig för varandra med förnamn. Efter presentationen byter ni namn med varandra: det vill säga att person A heter numera person B. Vid nästa möte sker samma sak igen, det vill säga att person B (från början person A) får namnet person C. Så fortsätter det till alla hälsat på varandra. När alla fått tillbaka sina namn är leken slut. Är det många deltagare så kan ni sluta efter en viss tid och alla berättar vilket namn de har.

Berätta hur ni påverkas av rekryteringsutmaningen

Innan workshopen om rekryteringsutmaningen drar igång kan alla deltagare ta ett par minuter att var och en/parvis fundera på hur rekryteringsutmaningen påverkar er själva. Sedan delar alla med sig av sina tankar i helgrupp eller i mindre grupp.

Högsta gemensamma nämnare

Skapa grupper om tre till fem personer. Varje grupp ska på några minuter hitta den högsta gemensamma nämnare för personerna i gruppen. Det är valfritt tema, så det kan handla om allt från intresse, allergier eller musiksmak. Denna övning fungerar såväl på grupper som inte känner varandra som på grupper som arbetat ihop tidigare.

Hänvisning i Powerpoint

Under steg 1 används sidorna 1-3.

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!