Publicerad: 4 september 2019

Förberedelser inför workshop

Här hittar du som leder workshopen tips och råd för att få till en bra workshop med stort engagemang.

Den som är ansvarig/initiativtagare för workshopen kallar vi här workshopledare.

Följande checklista kan fungera som ett stöd för workshopledarens planering.

Tänk igenom syfte och mål

Det är viktigt att tänka igenom varför och vad ni vill uppnå med workshopen innan arbetet påbörjas. Här är några frågor som det kan vara bra att fundera igenom:

 • Varför behöver vi ha en workshop?
 • Vad vill vi uppnå med workshopen?
 • Finns det ett uppdrag? Hur ser det ut?
 • Behövs någon ytterligare förankring inom organisationen?
 • Vilket mandat har vi som bjuder in?
 • Hur kommer resultatet av workshopen att användas?

Koppla ihop workshopens mål med organisationens arbete

För att workshopen ska bidra till organisationens arbete i helhet är det bra att tänka igenom följande:

 • Är workshopen ett första steg i en längre process?
 • Är workshopen kopplad till andra projekt eller arbeten i organisationen?
 • Går det att dra lärdomar av tidigare arbeten i organisationen?

Formulera en tydlig frågeställning för workshopen

Deltagarnas kreativitet främjas av tydlighet och kunskap kring vad som ska uppnås. Det man frågar får man svar på. En konkret och väl inramad fråga skapar fokus och effektivitet på workshopen. Frågeställningen behöver vara relevant och angelägen för deltagarna.

Exempel på frågeställning

Hur kan vi med våra olika infallsvinklar och kompetenser hitta nya sätt att rekrytera och behålla medarbetare?

Bjud in väl valda deltagare

Bjud in deltagare som kan bidra med värdefull input. Utgå ifrån syftet snarare än att slentrianmässigt bjuda in dem som brukar vara med. Här är några frågor som det kan vara bra att fundera igenom:

 • Vilka behöver delta för att uppnå workshopens syfte?
 • Vilka kunskaper och erfarenheter är värdefulla att ha med?
 • Vilka har ansvar, intresse eller engagemang i frågan?
 • Vilka nyckelpersoner behöver vi engagera i frågan?

Håll en workshop

Informationsansvarig

 • Paola Felicetti
  Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!