Publicerad: 12 december 2019

Workshop om rekryteringsutmaningen

Håll en workshop i din organisation om hur du och dina medarbetare tillsammans kan hitta flera vägar för att lösa kompetensförsörjningen.

Välfärden behöver rekrytera nästan 50 000 personer årligen fram till 2026. Samtidigt är konkurrensen om arbetskraft stor på hela arbetsmarknaden. Det finns mycket kommuner och regioner kan göra för att minska sitt rekryteringsbehov.

Här hittar du inspiration och förslag på hur du kan hålla en workshop om rekryteringsutmaningen i din organisation. För ledaren av workshopen finns förslag på upplägg av workshop, material att använda, tips och råd.

Syftet med workshopen är att klargöra hur rekryteringsbehovet ser ut i er organisation och utforska de nio strategierna. Målet med workshopen är att lägga grunden för/fortsätta arbetet med en lokal rekryteringsstrategi.

Håll en workshop

Här hittar du ett färdigt förslag på hur du kan lägga upp en workshop och tillhörande material du kan använda.

Håll en workshop

Förberedelser inför workshop

Här hittar du som tar initiativ eller leder workshopen tips och råd för att få till en bra workshop med stort engagemang.

Förberedelser inför workshop

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!