Publicerad: 14 februari 2020

Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar

Unga är en viktig målgrupp för kommuner och regioner, både för att möta framtidens kompetensförsörjning och för att utveckla nya smarta arbetssätt. Men de unga kommer inte att räcka till för att klara rekryteringsutmaningen, utan fler personer mitt i livet, som både har yrkes- och livserfarenhet, behöver rekryteras till välfärden.

Det är också viktigt att utveckla dagens medarbetare i välfärden för att möta ett förlängt och förändrat arbetsliv.

Studier om morgondagens medarbetare

Personer mitt i livet

Under slutet av 2019 tog SKR fram studien ”Mitt i livet. Attityder till jobb, yrkesväxling och ett förlängt arbetsliv”. Syftet med studien är att öka kunskapen om driv­krafter och hinder för att vidareutbilda sig och yrkes­växla bland personer äldre än 35 år.

Målet med studien är också att stödja välfärdens arbetsgivare att fortsätta attrahera, behålla och utveckla medarbetare som är mitt i livet – och som behövs i välfärden i framtiden.

Studien Mitt i livet (PDF, nytt fönster)

Unga om välfärdsjobben

SKR har även tagit fram ”Unga om välfärdsjobben – en studie om ungas attityder och intresse för välfärden”. Syftet med studien är att ge bild av hur intresserade unga mellan 15 och 24 år är av välfärdsjobben, vad de söker hos sin framtida arbetsgivare och hur de tycker att kommuner och regioner kan bli mer attraktiva som arbets­givare.

Studien ger också en fingervisning om några saker som utmärker dagens ungdomsgeneration.

Studien Unga om välfärdsjobben (PDF, nytt fönster)

Ladda ner presentationer

Här kan du ladda ner en powerpointpresentation för att kunna presentera studierna i din verksamhet eller organisation. Till varje bild finns tillhörande anteckningar med mer utförlig information.

I presentationerna finns också diskussionsfrågor som kan användas för att samtala om frågorna i din organisation.

Studien "Mitt i livet" (Powerpoint-presentation)

Studien Unga om välfärdsjobben (Powerpoint-presentation)

Ladda ner illustrationer och diagram

Här kan du ladda ner alla de diagram och illustrationer som finns i studierna för att själv kunna använda i sociala medier, i presentationer eller annat. Bilderna är i formatet PNG.

Diagram och illustrationer från studien Mitt i livet (Zip)

Diagram och illustrationer från studien Unga om välfärdsjobben (Zip)

Se seminariet i efterhand

Mitt i livet studien presenterades av Ungdomsbarometerns VD Ulrik Hoffman på seminariet ”Byta jobb mitt i livet?” den 11 december 2019. Här kan du se presentationen och det efterföljande panelsamtalet med bland annat Roger Mörtvik, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, och Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Employer branding

Ulrik Hoffman deltar även i SKR:s nya samtalsserie om employer branding i välfärden. I samtalet resonerar Ulrik Hoffman kring hur välfärdens arbetsgivare kan tänka kring generation Z.

Filmade samtal om employer branding

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!