Publicerad: 15 maj 2020

Anpassa utbildningarnas innehåll efter arbetslivets behov

Utbildningarnas innehall måste formas så att de möter såväl dagens som framtidens behov av kompetens.

Utbildningssystemet behöver förändras i syfte att främja dialog och samverkan på både regional och lokal nivå. Särskilt inom högskolan behövs det en tydligare koppling mellan utbildning och arbetsliv. Lärosätena behöver bli bättre på att utbilda för moderna välfärdsverksamheter.

Framgångsfaktorer där staten kan göra skillnad

  • Främja nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare.
  • Samordna praktik.
  • Utvärdera utbildningarna.
  • Modernisera utbildningarna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Utredare
  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!