Publicerad: 2 december 2019

Statens ansvar att utbilda för framtidens välfärd

Välfärdstjänsterna, och därmed också̊ jobben, finns i hela landet. Det är idag svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken och i takt med att välfärden utvecklas behövs medarbetare med nya kompetenser. Staten har ett ansvar för att utveckla och anpassa utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik till de förutsättningar som råder.

SKR ser sex områden där staten har möjlighet att göra skillnad för att bättre kunna möta det stora kompetensförsörjningsbehovet i välfärden:

Fler utbildningsplatser på fler ställen

Anpassa utbildningarnas innehåll efter arbetslivets behov

Bättre samordning mellan utbildning och arbetsmarknadspolitik

Flexiblare vägar till välfärdsjobben

Jämställda yrkesval

Ta tillvara nyanländas kompetens

SKR har inom dessa sex områden identifierat ett antal framgångsfaktorer. De bidrar till att öka statens möjligheter att utveckla och anpassa utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik till välfärdens kompetensförsörjningsbehov idag och imorgon.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Utredare
  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!