Publicerad: 2 december 2019

Statens ansvar att utbilda för framtidens välfärd

Välfärdstjänsterna, och därmed också̊ jobben, finns i hela landet. Det är idag svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken och i takt med att välfärden utvecklas behövs medarbetare med nya kompetenser. Staten har ett ansvar för att utveckla och anpassa utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik till de förutsättningar som råder.

SKR ser sex områden där staten har möjlighet att göra skillnad för att bättre kunna möta det stora kompetensförsörjningsbehovet i välfärden:

Fler utbildningsplatser på fler ställen

Anpassa utbildningarnas innehåll efter arbetslivets behov

Bättre samordning mellan utbildning och arbetsmarknadspolitik

Flexiblare vägar till välfärdsjobben

Jämställda yrkesval

Ta tillvara nyanländas kompetens

SKR har inom dessa sex områden identifierat ett antal framgångsfaktorer. De bidrar till att öka statens möjligheter att utveckla och anpassa utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik till välfärdens kompetensförsörjningsbehov idag och imorgon.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Utredare
  • Katarina Storm Åsell
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!