Publicerad: 18 februari 2019

Visa karriärmöjligheterna

Karriär i välfärdssektorn? Självklart – och då inte enbart ”rak bana uppåt”. En bredare syn på karriär ger medarbetare chansen att utveckla sig själva och verksamheten, vilket gör yrkena mer attraktiva.

Visa karriärmöjligheterna

Det gäller både att synliggöra de karriärvägar som finns och att skapa nya.

Kartlägg karriärvägarna

Vilka karriär- och utvecklingsmöjligheter finns redan inom organisationen? Identifiera dem, skapa en tydlig struktur och kommunicera dem.

Tänk nytt och brett

Finns det nya kreativa sätt att erbjuda utveckling på utifrån verksamhetens behov? Utnyttja arbetsgivarens bredd och storlek. Låt medarbetare växla mellan olika verksamheter, pröva nya arbetsuppgifter eller fördjupa sig inom sitt område. Den tekniska utvecklingen skapar till exempel hela tiden nya yrken, yrkesroller och utmaningar.

Underlätta vägen till chefskap

Traineeprogram, aspirantprogram, mentorskap och delat ledarskap underlättar steget till en chefsroll, och låter medarbetare testa chefskap i mindre skala.

Samarbeta över gränserna

Samarbeta mer mellan olika kommuner och regioner och låt medarbetare få prova på att jobba på andra håll inom välfärdssektorn. En bredare "intern" arbetsmarknad tillgodoser karriär- och utvecklingsbehov bättre. Var generös med tjänstledighet för att underlätta jobbyten inom välfärdssektorn.

Skapa karriärtjänster

Hur kan duktiga medarbetare lyftas med hjälp av utvidgade uppdrag, individuell lönesättning och ökad lönespridning? Skapa fler karriärtjänster som ger utökat ansvar, kompetensutveckling och nya utmaningar utan att blanda in chefskap.

Utveckla ledarskapet

Skapa struktur för chefers kontinuerliga medarbetarsamtal där förväntningar och utvecklingsmöjligheter tas upp.

Utnyttja personalfunktionen

Utveckla hur HR kan bidra till kopplingen mellan karriärvägar och verksamhetens behov och resultat.

Informationsansvarig

  • Bodil Umegård
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!