Publicerad: 18 februari 2019

Utnyttja tekniken

En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet och bättre kvalitet. Kommuner och regioner ska ligga i framkant när det gäller att utnyttja tekniken.

Utnyttja tekniken

Bevaka den tekniska utvecklingen och innovationen. Genom nya innovativa hjälpmedel och robotar kan välfärdssektorn effektiviseras och förbättras. Det kan till exempel bidra till att behovet av hemtjänst minskar, och att äldre kan bo hemma längre.

Låt behoven styra!

Utgå alltid från användarnas behov och nytta när ni utvecklar IT-stöd. IT-systemens utveckling ska bidra till engagemang och ge resultat i verksamheten. Det förutsätter att man är strategisk i sina val av lösningar och uppföljning. På en modern och attraktiv arbetsplats förväntar man sig också att lösningarna är mobila, alltså att man kommer åt digitala verktyg och stöd via sin mobil eller läsplatta.

Höj den digitala kompetensen

Se till att medarbetare och chefer har den kompetens som krävs för att hantera en alltmer digitaliserad arbetsplats. Inom skolan behövs till exempel ett kompetenslyft för att fullt ut kunna använda digitala läromedel och ta vara på de pedagogiska möjligheter som nu öppnar sig.

Skapa infrastruktur för lärande

Utveckla strukturer för kunskapsstyrning, e-lärande och smarta beslutstöd som gemensamt bidrar till högre kompetens, mer evidensbaserad praktik och ökad träffsäkerhet i beslutsprocesserna.

Informationsansvarig

  • Christin N.Granberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!