Publicerad: 2 december 2019

Skapa engagemang

Engagerade medarbetare som får ta ansvar på jobbet kommer bättre till sin rätt och bidrar mer till verksamhetens utveckling. De blir också bättre ambassadörer för sitt jobb. Större inflytande ger större chans att medarbetare vill stanna och utvecklas på sin arbetsplats.

Skapa engagemang

Ungdomsbarometerns undersökning om ungas syn på välfärdsjobben visar att jobben anses vara meningsfulla och ha stora möjligheter att både göra skillnad och träffa mycket människor. Det gäller särskilt vård-, omsorgs- och läraryrkena.

Arbeta med attityderna och kulturen

Skapa ett kreativt arbetsklimat och arenor för dialog, lärande och erfarenhetsutbyte. Känslan av sammanhang främjar hälsa och arbetsglädje. Jobbet ska kännas meningsfullt, begripligt och hanterbart.

Skapa delaktighet

Låt medarbetarna vara med och påverka verksamhetens utveckling utifrån sin expertkunskap. Det kan utveckla arbetsorganisationen och ge såväl nöjdare kunder och brukare som bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.

Ha ett tydligt ledarskap

Tydligt, närvarade ledarskap och regelbundna medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare är viktigt för engagemanget och arbetsglädjen.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lotta Christofferson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!