Publicerad: 12 mars 2019

Lärande exempel om kompetensförsörjning

Det finns mycket som arbetsgivare kan göra för att möta rekryteringsutma­ningen. Här presenteras några exempel på hur kommuner och regioner har arbetat.

I samband med rapporten Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden – Rekryteringsrapport 2018 anordnades en konferens med några exempel på hur man kan möta kompetensutmaningen presenterades.

I några korta intervjuer berättar fyra kommuner och en region om hur de arbetar med olika rekryteringsstrategier.

Använd kompetensen rätt

Kompletterande kompetenser i Malmö stad

Malmö stad arbetar med kompletterande kompetenser i skolan, vilket innebär att man har anställt lärarassistenter och elevkoordinatorer när det inte är möjligt att anställa lärare i den omfattning som efterfrågas.

Kompletterande kompetenser i Malmö stad

Skapa karriärvägar

Förskolekarriär i Malmö stad

I Malmö stad arbetar man med ett koncept i förskolan som kallas för förskolekarriär. Inom förskolan i Malmö finns flera olika stödfunktioner, bland annat pedagogiska utvecklingsteam och specialpedagogiska team. Alla medarbetare erbjuds löpande kompetensutveckling efter en individuell utvecklingsplan. För förskollärare finns tre olika karriärvägar; förskolechef, förste förskollärare och biträdande förskolechef.

Förskolekarriär i Malmö stad

Levla inom Göteborgs stad

Göteborgs stad arbetar utifrån en kompetensmodell inom vård och omsorg som innebär tre olika nivåer av kompetens; bas, fördjupad eller expert. Man använder begreppet "Levla" för att beskriva hur medarbetarna kan öka erfarenhetsnivå och utvecklas.

Levla inom Göteborgs stad

Kompetenstrappa i Linköpings kommun

Socialförvaltningen i Linköpings kommun har utarbetat en kompetenstrappa där socialsekreterare, biståndsbedömare och LSS-handläggare erbjuds olika typer av kompetensutvecklande insatser kopplat till vilken erfarenhetsnivåmedarbetaren befinner sig på. Syftet med kompetenstrappan är att tydliggöra de möjligheter som medarbetaren har för utveckling, från studerande till mycket erfaren.

Kompetenstrappa på Socialförvaltningen i Linköpings kommun

Utnyttja tekniken

Välfärdsteknologi i Västerås stad

Västerås stad har skapat en modell - Västeråsmodellen - där man kombinerar teknik och nya arbetssätt på äldreboenden. Resultatet har blivit en förbättrad nattsömn för brukarna, personalen upplever en minskad stress samt att personalens tid frigörs till mer kvalificerad omvårdnad.

Välfärdsteknologi på äldreboenden i Västerås stad

Lärande exempel inom förskola

Runt om i landet pågår ett stort arbete för att möta förskolans kompetensbehov. Ta del av hur några kommuner har arbetat för att säkra sin kompetensförsörjning.

Lärande exempel inom förskola

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!