Publicerad: 2 december 2019

Förläng arbetslivet

Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år. Vi lever i genomsnitt 25 år längre än vi gjorde för hundra år sedan. Med fler år i yrkeslivet kan vi lättare klara välfärdens uppdrag.

Förläng arbetslivet

På hundra år har medellivslängden ökat från 57 år till nästan 84 år för kvinnor och 80 år för män. Man har rätt att arbeta till 67, men medelsvensken går i pension vid drygt 63 års ålder. Men många både kan och vill jobba längre – under rätt förutsättningar. Att inte fler gör det innebär att viktiga resurser går förlorade i onödan.

Jobba med attityder och kultur på arbetsplatserna

Signalera att medarbetare som uppnått pensionsålder är en viktig resurs, öppna upp för individuella lösningar och kompetensutveckla äldre medarbetare.

Förbättra ingången för unga i yrkeslivet

Erbjud praktik, traineeprogram och yrkesintroduktionsavtal. Koppla samman utbildning och arbetsliv - samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare spelar stor roll.

En god arbetsmiljö

En god arbetsmiljö kan ha en stor betydelse för medarbetarnas motivation att arbeta längre. SKR har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner.

I avsiktsförklaringen ingår 25 konkreta åtgärder som bland annat handlar om att ta fram nya verktyg, utbildningsinsatser, att sprida kunskap om forskning, fördjupade studier och specifika insatser inom olika verksamhetsområden.

Avsiktsförklaring: Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lars-Ove Brander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!