Publicerad: 3 december 2019

Fler jobbar mer

I dag arbetar många kommun- och regionsanställda deltid. Om fler jobbar heltid kan rekryteringsbehoven minska. För att nå dit behöver deltidsarbete bytas till heltidsarbete. Det handlar om kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Fler jobbar mer

Landets regioner har ungefär 210 000 deltidsanställda. Nio av tio av dem är kvinnor. Andelen heltidsanställda varierar stort mellan olika verksamheter – inom vården och omsorgen är det särskilt vanligt med deltidsanställda. Det varierar också mycket mellan olika arbetsgivare. I en del kommuner är det fortfarande så att färre än varannan medarbetare jobbar heltid.

Enligt siffror från SCB både kan och vill cirka var femte av kommunernas deltidsanställda gå upp i tid. Men det finns också många heltidsanställda som väljer att arbeta deltid. Därför är det viktigt att uppmuntra dem som frivilligt jobbar deltid att växla upp till heltid.

En egen plan

Enligt det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR (HÖK 16) ska samtliga arbetsgivare ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska tas fram i samarbete med Kommunal och stämmas av årligen fram till den 31 maj 2021.

Hela organisationen påverkas

När verksamheten ska bemannas med heltider, behöver den organiseras på ett nytt sätt. Det kan vara en utmaning eftersom brukarnas behov – som styr när personalen behöver jobba – varierar över dygnet. Införandet av heltid innebär påtagliga förändringar för samtliga i verksamheten, inte bara för de som höjer sin sysselsättningsgrad och arbetar mer.

Lite tid kan göra stor skillnad

Om alla sektorns deltidsanställda skulle arbeta endast en timme mer i veckan, skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda.

Inom kommuner och regioner, jobbar kvinnor deltid i en högre utsträckning än männen. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars-Ove Brander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!