Publicerad: 2 december 2019

Utmana normerna

Normer kring kön och yrken är något som påverkar både vuxna och barn. Några av de allra första yrken som många barn blir bekanta med är just förskollärare och barnskötare. Här finns möjlighet att visa att yrkena passar lika bra för män och kvinnor.

Förändra normer om vem som passar var utifrån kön

Ta vara på ungas intresse för jobben. Inspirera och informera, erbjud feriejobb, praktikplatser och använd arbetslivsintroduktionsavtal.

En film om normer för killar och män

En film om normer för killar och män, från SKR:s satsning på män och jämställdhet, ger en kort beskrivning av hur könsnormer formar och begränsar oss.

Kön får inte hindra

Män ska dock inte lockas till förskolan för att fylla någon specifikt ”manlig” funktion. Och fler män i förskolan är inte lösningen för att uppnå en jämställd förskola. Men det kan vara en av flera vägar för arbetsplatsen att lyfta frågan om jämställdhet och realisera förskolans uppdrag om att motverka traditionella könsmönster.

Barn i förskolan ska veta att du kan prova, välja och göra det som intresserar dig, oavsett om du identifierar dig som pojke eller flicka. Samma villkor ska självklart gälla för det barn som inte identifierar sig som pojke eller flicka. Alla medarbetare i förskolan ska kunna arbeta utan att bli bemötta utifrån stereotypa föreställningar om kön.

Förskolan en professionell arbetsplats

Att lyfta förskolan som professionell arbetsplats och att definiera och lyfta barnskötarnas och förskollärarnas yrkesroller kan vara en väg för att synliggöra och arbeta aktivt med de normer som omger förskolan och dess medarbetare.

Vad kan arbetsgivaren göra?

Som arbetsgivare kan du

  • Höja medvetenheten och kunskapen om hur normer om kön kan begränsa kvinnors och mäns yrkesutövande.
  • Marknadsföra och nyansera bilden av jobben i välfärden. Spegla mångfald hos medarbetare och visa på bredden av yrkenas innehåll i till exempel platsannonser, under mässor, på er webbplats och övriga informationstillfällen.
  • Så ett frö hos ungdomar genom att utnyttja de omkring 90 000 feriejobb som kommuner och regioner varje år erbjuder. Se till att tjejer och killar får arbetslivserfarenhet som utmanar normer för kön.
  • Se och bemöta medarbetaren utifrån dennes kompetens. Se till att män som är i minoritet på kvinnodominerade arbetsplatser får representera sin yrkeskompetens och inte reduceras till manliga förebilder.

Röster om manlighet - Män i förskolan

"Det här är ett yrke som passar alla oavsett kön", säger Per-Håkan Taavo i Luleå som jobbat i förskolan i 27 år. ”Män i förskolan” är en del av Röster om manlighet, en serie filmer från SKR om män, jämställdhet och förändrade mansnormer. Filmen kan användas som underlag för diskussioner kring breddad rekrytering, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling.

Informationsansvarig

  • Elsa Mattsson
    Handläggare
  • Christin Granberg-Norberg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!